Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów

Karta Dużej Rodziny

Od 20 lipca 2015 roku w naszej gminie funkcjonuje Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów. Dzięki programowi duże rodziny mieszkające na terenie gminy mogą skorzystać z szeregu nowych lokalnych zniżek. Umożliwia to Uchwała, którą 25 czerwca 2015 roku przyjęła Rada Gminy Dzierżoniów.

Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zamieszkujących pod wspólnym adresem w gminie Dzierżoniów. Za rodzinę wielodzietną uznaje się: rodzinę wspólnie zamieszkującą na terenie gminy (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (lub jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:

  • w wieku do 18 roku życia lub,
  • do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje w szkole wyższej lub,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania przywilejów wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów jest złożenie odpowiedniego wniosku i oświadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, pok. 113 (na parterze budynku).

Wydawanie Karty jest bezpłatne. Rodzice otrzymują karty bezterminowe, dzieci – do ukończenia 18 roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki odpowiednio do jej zakończenia.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch wariantach:

  • karty elektronicznej w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz
  • karty tradycyjnej w formie plastikowego nośnika

Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL. W przypadku zagubienia, kradzieży lub innych sytuacji, w których karta jest utracona, można na wniosek otrzymać duplikat za opłatą 9,21 zł.

Składając wniosek należy wskazać, czy wniosek dotyczy karty tradycyjnej czy karty elektronicznej. Można wybrać obydwie formy. Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019r.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o KDR do dnia 31 grudnia 2017r., i są w posiadaniu Karty tradycyjnej, zachęcamy do złożenia wniosku o Kartę elektroniczną!

Lista partnerów KDR gminy Dzierżoniów Jak zgłosić swoją firmę do programu ?

Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów jest również ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Oznacza to, iż jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek dla dużych rodzin na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie: empatia.mpips.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Do pobrania:

Wszystkie dokumenty można również odebrać osobiście w siedzibie OPS Gminy Dzierżoniów.