Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

INFORMACJE BIEŻĄCE z Gminy Dzierżoniów

2018-05-15

Kolejne przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ponad 49 tys. zł - to kwota, jaką gmina Dzierżoniów pozyskała na realizację kolejnego wyjątkowego przedsięwzięcia. Dzięki realizacji projektu pn. "Pomysł na sukces - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy parterami KSOW" mieszkańcy gminy mają okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wyjazdach studyjnych.

Wszystkie działania realizowane są z naszymi partnerami: gminą Kłodzko, gminą Świerzawa i Fundacją Ekologiczną "Zielona Akcja".

Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy pomiędzy mieszkańcami gmin-partnerów, zwiększenie intensywności współpracy i integracji, a także poznanie dobrych praktyk wypracowanych w obszarze rozwoju przedsiębiorczości.

Za nami pierwsze działania projektowe. W dniach 19 - 20 kwietnia lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili Dobków i Niedźwiedzice (woj. dolnośląskie). Więcej o wyjeździe można przeczytać tutaj: http://www.ug.dzierzoniow.pl/wydarzenia/4248

Drugi wyjazd studyjny - tym razem dla mieszkańców z terenu gmin partnerskich - zaplanowano na wrzesień. Mieszkańcy gmin Kłodzko i Świerzawa odwiedzą Piławę Dolną, Owiesno i Mościsko. Poznają tam oferty naszych wiosek tematycznych. Mieszkańcy gminy Dzierżoniów pokażą też, jak sami dbają o rozwój przedsiębiorczości w swoich miejscowościach.

W ramach przedsięwzięcia wydane zostaną również m.in. foldery promocyjne, w których zawrzemy najciekawsze inicjatywy (takie jak wioski tematyczne, zagrody edukacyjne i inne ciekawe miejsca turystyczne z terenu gmin-partnerów projektu). Każdy folder poświęcony będzie jednej z gmin partnerskich.

Kolejnym projektem, w którym gmina Dzierżoniów będzie miała swój udział, jest operacja realizowana przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Przedsięwzięcie pn. "Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" zakłada m.in. organizację szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Planowany termin szkoleń to wrzesień 2018 r. Jedno z dwudniowych szkoleń odbędzie się na terenie naszej gminy.

Więcej o koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi można przeczytać na stronie http://psorw.pl/54/19/czym-jest-siec-najciekawszych-wsi.html

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

powrót do poprzedniej strony