Strona główna

Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności

motto

INFORMACJE BIEŻĄCE z Gminy Dzierżoniów

2016-11-21

Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności

aktualności Gmina Dzierżoniów

Członkowie Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów spotkali się 18 listopada w Owieśnie, aby podsumować kolejny rok pracy oraz piąty rok swojej działalności. Tegoroczne spotkanie lokalnych liderów połączone było z uroczystym zakończeniem przedsięwzięcia "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej".

Zadanie koordynowane było przez Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna. Głównym celem projektu było poszerzenie wśród mieszkańców naszej gminy wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej. Jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia były warsztaty, podczas których mieszkańcy gminy pracowali nad ofertami wiosek tematycznych.

Spotkanie podsumowujące odbywało się w klimacie rycerskim. Wdrożoną już ofertę - "Wsi Okrągłego Zamku" - zaprezentowali mieszkańcy Owiesna. Opowiedzieli o najważniejszych elementach oferty, takich jak wspólne poszukiwanie skarbu (tzw. questing) pn. "O zamku w Owieśnie przez Templariuszy zbudowanym", nauka strzelania z łuku czy możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z wykorzystaniem monidła, dybów i gilotyny.

Uczestnicy spotkania podsumowującego wzięli również udział w warsztatach z tworzenia herbu, a także poznali podstawy średniowiecznego tańca.

Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia było też okazją do zaprezentowania wypracowanych ofert pozostałych miejscowości. Dzięki realizacji projektu w przyszłości na terenie naszej gminy powstanie kilkanaście wiosek tematycznych: w Piławie Dolnej - Wieś Magicznego Kamienia, w Uciechowie - Wioska Dobrego Humoru, w Jodłowniku - Wioska Leśnych Przygód, w Roztoczniku - Dolina Sześciu Stawów, w Ostroszowicach - Wioska Artystycznych Tradycji, w Nowiźnie - Wieś Dobrych Nowin, w Myśliszowie - Podniebna Wieś, w Mościsku - Wioska Mostów, w Książnicy - Wioska Otwartej Księgi, w Kiełczynie - Wioska Czereśniowa, w Jędrzejowicach - Wioska Aktywnego Wypoczynku, w Dobrocinie - Wioska Bajek i Legend, w Tuszynie - Wieś w Cieniu Starych Drzew, a we Włókach - Tkacka Wieś.

Gminne organizacje podpisały również aneks do Porozumienia Partnerstwa Lokalnego "Lepsze jutro", rozszerzający cele Partnerstwa o działania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości społecznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej partnerskiej gminy Cekcyn z Zastępcą Wójta Moniką Szczęsną na czele.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom, które jak co roku niezwykle aktywnie włączyły się w przygotowanie wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy do osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia "Idea, która łączy..", a zwłaszcza do członków Stowarzyszenia "Razem dla wsi", koordynatorki projektu Edyty Mulki-Gonery oraz całej kadry projektowej.

Zadanie "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" realizowane było ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalnościPartnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności
powrót do poprzedniej strony