GOSPODARKA ODPADAMI

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżoniów dostępne są na stronie ZGPD7

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzoniów

Prowadzony przez Wójta Gminy Dzierżoniów do dnia 17.04.2013 r. więcej >>

Od dnia 18.04.2013r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzoniów prowadzony jest przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7". Działania realizowane przez Związek są wykonywane zgodnie ze statutem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 23.05.2002 r. Nr 101, poz. 1610, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 18.04.2013 r. poz. 2662).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z wnioskiem o wpis do rejestru są dostępne na stronie BIP ZGPD-7