GOSPODARKA ODPADAMI

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżoniów dostępne są na stronie ZGPD7

Uchwała Nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Dzierżoniów działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej >>

Wzór wniosku o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych więcej >>

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej >>

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzoniów

Prowadzony przez Wójta Gminy Dzierżoniów do dnia 17.04.2013 r. więcej >>

Od dnia 18.04.2013r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzoniów prowadzony jest przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7". Działania realizowane przez Związek są wykonywane zgodnie ze statutem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 23.05.2002 r. Nr 101, poz. 1610, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 18.04.2013 r. poz. 2662).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z wnioskiem o wpis do rejestru są dostępne na stronie BIP ZGPD-7