GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów w 2021 r.

Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła" (wszystkie kolory worków) są odbierane w zależności od sektora w każdy drugi czwartek i piątek miesiąca. Dodatkowo, w okresie od kwietnia do października, metale i tworzywa sztuczne będą odbierane w czwarty czwartek miesiąca.

I sektor: Nowizna, Mościsko, Książnica, Kiełczyn, Jędrzejowice, Tuszyn, Włóki, Myśliszów, Owiesno, Kietlice

II sektor: Uciechów, Dębowa Góra, Kołaczów, Roztocznik, Dobrocinek, Byszów, Dobrocin, Piława Dolna, Jodłownik, Ostroszowice, Józefówek

Wszystkie kolory worków

I sektor:

 • 14 stycznia
 • 11 lutego
 • 11 marca
 • 08 kwietnia
 • 13 maja
 • 10 czerwca
 • 08 lipca
 • 12 sierpnia
 • 09 września
 • 14 października
 • 18 listopada
 • 09 grudnia

II sektor:

 • 15 stycznia
 • 12 lutego
 • 12 marca
 • 09 kwietnia
 • 14 maja
 • 11 czerwca
 • 09 lipca
 • 13 sierpnia
 • 10 września
 • 15 października
 • 19 listopada
 • 10 grudnia

Tylko worki żółte

(sektor I i II)

 • 22 kwietnia
 • 27 maja
 • 24 czerwca
 • 22 lipca
 • 26 sierpnia
 • 23 września
 • 28 października

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją, najpóźniej do godz. 7:00 w dniu zbiórki.

O tym jak segregować odpady przeczytaj na stronie ZGPD7

Odpady segregowane, gromadzone w punktach selektywnej zbiórki odpadów (gniazda segregacyjne) zlokalizowanych na terenie gminy będą odbierane po wypełnieniu pojemnika, lecz nie rzadziej niż raz na tydzień – pojemniki na papier, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu – pojemniki na szkło.

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dzierżoniów

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzierżoniów raz w tygodniu, według następującego harmonogramu:

 • poniedziałek: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Jodłownik, Myśliszów
 • środa: Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna
 • czwartek: Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych zebranych na terenie gmin zrzeszonych w Związku jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ECO w Bielawie przy ul. Ceglana 10.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i ZSEE w 2021 r.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z aut osobowych (do 5 szt. jednorazowo) odbędzie się w podziale na dwa sektory:

 • I sektor - 24 marca, 29 czerwca, 15 września, 24 listopada
  (Nowizna, Mościsko, Książnica, Kiełczyn, Jędrzejowice, Tuszyn, Włóki, Myśliszów, Owiesno, Kietlice),
 • II sektor - 25 marca, 30 czerwca, 16 września, 25 listopada
  (Uciechów, Dębowa Góra, Kołaczów, Roztocznik, Dobrocinek, Byszów, Dobrocin, Piława Dolna, Jodłownik, Ostroszowice, Józefówek).

Odpady takie jak: telewizory, monitory, komputery, drukarki, sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, roboty kuchenne, żelazka) meble (szafy, wersalki, krzesła), dywany, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów oraz opony z aut osobowych (jednorazowo do 5 szt.) należy wystawić: w zabudowie jednorodzinnej – przed posesją, w zabudowie wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny na stronie ZGPD-7