GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów w 2024 r.

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dzierżoniów

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny na stronie ZGPD-7

O tym jak segregować odpady przeczytaj na stronie ZGPD-7