Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o wynikach

DataTreśćLink
2018-07-11Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019" Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej; więcej...
2018-07-10Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku"więcej...
2018-06-06Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pt. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społeczno - gospodarczej we wsi Kiełczyn)"więcej...
2018-06-06Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pt. "Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną"więcej...
2018-06-06Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pt. "Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie"więcej...
2018-06-06Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie"więcej...
2018-03-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. "Termomodernizacja budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Roztoczniku"więcej...

powrót do poprzedniej strony