Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o wynikach

DataTreśćLink
2017-11-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" postępowanie IIwięcej...
2017-11-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"więcej...
2017-11-06Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt."Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną" postępowanie IIwięcej...
2017-10-20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt."Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" więcej...
2017-09-01Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2017/2018"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie" CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej;
więcej...
2017-08-25Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi o numerze geodezyjnym 674 obręb Piława Dolna - ul. Główna w km 0+000-0+271 intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014r"więcej...
2017-08-24Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi osiedlowej w Mościsku"więcej...

powrót do poprzedniej strony