Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o zamówieniach

DataTreśćLink
2018-07-12Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej; (II POSTĘPOWANIE)
więcej...
2018-06-27Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej;
więcej...
2018-06-13Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie" więcej...
2018-06-05Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społeczno-gospodarczej we wsi Kiełczyn)" postępowanie IIwięcej...
2018-06-04Ogłoszenie o zamówieniu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mościsku"więcej...
2018-05-14Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społeczno-gospodarczej we wsi Kiełczyn)"więcej...
2018-04-12Ogłoszenie o zamówieniu "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie"więcej...

powrót do poprzedniej strony