Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia inne

DataTreśćLink
2017-11-14Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie" więcej...
2017-11-14Informacja o wyborze wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach" więcej...
2017-11-13Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie siedmiu tablic informacyjnych promujących realizację prac termomodernizacyjnych projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim"więcej...
2017-11-13Informacja o wyborze wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowę osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną" postępowanie IIIwięcej...
2017-10-24Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie pt. "Budowę osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną" postępowanie IIIwięcej...
2017-10-20Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie pt. "Budowę osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną" postępowanie IIwięcej...
2017-10-20Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach" więcej...

powrót do poprzedniej strony