Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Informacje o wyborze

DataTreśćLink
2017-09-20Informacja o unieważnieniu postępowania pt. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim"więcej...
2017-09-08Informacja o unieważnieniu postępowania pt. "Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną"więcej...
2017-08-22Informacja o wyborze wykonawcy na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie" (Zadanie nr 2 część II)więcej...
2017-08-22Informacja o wyborze wykonawcy na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej" (Zadanie nr 2 część III)więcej...
2017-08-22Informacja o wyborze wykonawcy na "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2017/2018" (Zadanie nr 1)więcej...
2017-08-17Informacja o wyborze wykonawcy na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie;" (Zadanie nr 2 - część I)więcej...
2017-08-17Informacja o wyborze wykonawcy na "Przebudowę drogi o numerze geodezyjnym 674 obręb Piława Dolna - ul. Główna w km 0+000-0+271 intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014r."więcej...

powrót do poprzedniej strony