WŁÓKIo sołectwie


Sołtys    Marcin Pięt
Statut    Statut Sołectwa WŁÓKI
Rada Sołecka
  1. Stanisława WIERZBICKA
  2. Małgorzata CALÓW
  3. Jakub KUBISZYN
  4. Augustyn MUCHA
  5. Andrzej PARASZCZYJ
  6. Marcin ŚWITALSKI
Liczba mieszkańców    529   (stan na 31.12.2014)
 e-mail    wloki@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.wieśwłóki.pl

© Copyright
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

tel: 74 832 56 95
fax: 74 832 56 94