WŁÓKIo sołectwie


Sołtys    Marcin Staściuk
Statut    Statut Sołectwa WŁÓKI
Rada Sołecka
  1. Anna Kożuch
  2. Adam Jedynak
  3. Marta Kossakowska
  4. Elżbieta Sakowicz
  5. Piotr Okienko
  6. Jan Sakowicz
  7. Jakub Kubiszyn
  8. Augustyn Mucha
  9. Irena Bobrowska
  10. Robert Grzywiński
Liczba mieszkańców    518   (stan na 31.12.2009)
 e-mail    wloki@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.wieśwłóki.pl

© Copyright
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

tel: 74 832 56 95
fax: 74 832 56 94