Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018

DataDokumentLink
2017-12-05ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2017-11-30Zarządzenie Nr 407/127/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
2017-11-30Zarządzenie Nr 406/126/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
2017-11-30Załącznik do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. - Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-10-19SPRAWOZDANIE z konsultacji w przedmiocie Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-09-28Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 382/102/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2017 r. - FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-09-28Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 382/102/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2017 r. - Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
2017-09-28Zarządzenie Nr 382/102/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018