Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

INFORMACJE BIEŻĄCE z Gminy Dzierżoniów

2017-05-18

Zebranie wiejskie w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek 23 maja 2017 r. o 18:30 w sali Kiełczyn 13 odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będą uchwały w sprawie wygaśnięcia - na skutek złożonych rezygnacji - mandatów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kiełczyn.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego, tj. obecności 1/10 uprawnionych, drugi termin zebrania ustalono na godzinę 18:45 (tego samego dnia).

powrót do poprzedniej strony