AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów


2015-10-05

Bezpłatna sterylizacja !

Bezpłatna sterylizacja !

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje o bezpłatnej sterylizacji psów i kotów. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 519 695 509 lub 798 550 570

2015-10-02

Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

grafika-Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W poniedziałek 26 października o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbędą się wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015 - 2017.

Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015-09-29

Kolejne spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

grafika-Kolejne spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

W poniedziałek 28 września kandydaci do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów spotkali się na drugim z cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych. Tym razem młodzi mieszkańcy gminy rozmawiali o wolontariacie i działaniach, które mogą podejmować na rzecz rozwoju swoich miejscowości.

Kolejne spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy
2015-09-25

XIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-XIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Informacja o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze roku 2015 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była tematem wiodącym XIII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 24 września w Sali Narad Urzędu Gminy.

XIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2015-09-24

Obwieszczenie

grafika-Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 września 2015r., znak WPN.6320.63.2015.RS, w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla 42 obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie
2015-09-22

Pierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

grafika-Pierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

Trwają prace nad powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. W poniedziałek 21 września młodzi mieszkańcy gminy zainteresowani kandydowaniem do Rady spotkali się na pierwszym z cyklu warsztatów dotyczących funkcjonowania samorządu i młodzieżowych rad gmin w Polsce, działalności organizacji pozarządowych czy pracy wolontariackiej.

Pierwsze spotkanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy
2015-09-21

Konferencja - polityka senioralna w Gogolinie

grafika-Konferencja - polityka senioralna w Gogolinie

Gmina Gogolin podejmuje kolejne kroki, aby stworzyć seniorom optymalne warunki do  wygodnego i bezpiecznego życia. Z inicjatywy Burmistrza Gogolina powstaje koncepcja, aby wraz z partnerami samorządowymi przygotować jeszcze szerszą ofertę mieszkaniową dla konkretnych grup senioralnych.

Konferencja - polityka senioralna w Gogolinie
2015-09-18

Zakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i Dobrocinie

grafika-Zakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i Dobrocinie

W dniu 17 września gmina Dzierżoniów przeprowadziła odbiór końcowy zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowej w Piławie Dolnej w km 0+000 - 0+480 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014)", a także dokonała odbioru końcowego drogi 2.1 w Dobrocinie w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW"- droga 2.1.

Zakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i Dobrocinie
2015-09-17

Gminne uroczystości w 76. rocznicę napaści na Polskę

grafika-Gminne uroczystości w 76. rocznicę napaści na Polskę

W czwartek 17 września w gminie Dzierżoniów uroczyście upamiętniono 76. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Gminne uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele pw. Św. Trójcy w Owieśnie w asyście Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty.

Gminne uroczystości w 76. rocznicę napaści na Polskę
2015-09-17

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów

grafika-Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów

Związek Gmin ZGPD-7 informuje, że 1 października 2015 r. (czwartek) na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów
2015-09-16

Uroczystości upamiętniające sowiecką agresję na Polskę

Uroczystości upamiętniające sowiecką agresję na Polskę

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na gminne obchody 76. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Uroczystości rozpoczną się mszą św. w kościele pw. Św. Trójcy w Owieśnie w dniu 17 września o 10:00. Po mszy świętej zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz odczytanie Apelu Poległych pod Pomnikiem Wdzięczności w Owieśnie.

2015-09-15

Kolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowane

grafika-Kolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowane

W dniu 8 września 2015r. dokonano odbioru końcowego dróg nr 11, 12 i 13 w Dobrocinie w ramach zadania "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW" - Dobrocin VI.

Kolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowane
2015-09-15

Liderki z gminy Dzierżoniów na Kongresie Kobiet

grafika-Liderki z gminy Dzierżoniów na Kongresie Kobiet

"Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?" - to hasło VII Kongresu Kobiet, który odbył się w dniach 11-12 września na warszawskim Torwarze. W wydarzeniu wzięły udział także liderki z gminy Dzierżoniów.

Liderki z gminy Dzierżoniów na Kongresie Kobiet
2015-09-14

Tuszyn na Dożynkach Dolnośląskich

grafika-Tuszyn na Dożynkach Dolnośląskich

W niedzielę 13 września w Miliczu odbyły się Dożynki Dolnośląskie. W uroczystości wzięła udział delegacja powiatu dzierżoniowskiego reprezentowana przez sołectwo Tuszyn, które zwyciężyło w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu. Mieszkańcom Tuszyna towarzyszył Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Tuszyn na Dożynkach Dolnośląskich
2015-09-11

Od 21 września 2015r. nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

grafika-Od 21 września 2015r. nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 16.03.2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.07.2015r. do dnia 30.06.2016r.

Od 21 września 2015r. nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015-09-10

Nieruchomości na sprzedaż

grafika-Nieruchomości na sprzedaż

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że posiada do sprzedaży atrakcyjne nieruchomości położone na terenie Gminy Dzierżoniów:

Nieruchomości na sprzedaż
2015-09-10

"Wyspa Koni" i Jędrzejowice laureatami w Konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska 2015"

grafika-"Wyspa Koni" i Jędrzejowice laureatami w Konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska 2015"

Już po raz siódmy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska". Jego celem jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.

"Wyspa Koni" i Jędrzejowice laureatami w Konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska 2015"
2015-09-10

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

grafika-Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów
2015-09-09

Pomoc dla rolników dotknietych suszą

grafika-Pomoc dla rolników dotknietych suszą

Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pomoc dla rolników dotknietych suszą
2015-09-08

Dotacje na zabytki

grafika-Dotacje na zabytki

Informujemy, że warunkiem ubiegania się o dotacje z budżetu gminy Dzierżoniów w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków jest złożenie wstępnego wniosku na druku dostępnym w Urzędzie Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015r.

Dotacje na zabytki
2015-09-08

Reprezentacja gminy Dzierżoniów na Dożynkach Gminy Gogolin

grafika-Reprezentacja gminy Dzierżoniów na Dożynkach Gminy Gogolin

Gmina Gogolin z woj. opolskiego jest od lat partnerem gminy Dzierżoniów w obszarze odnowy i rozwoju wsi. Już wielokrotnie mieszkańcy naszych gmin dzielili się doświadczeniami w trakcie wizyt studyjnych, spotkań i konferencji.

Reprezentacja gminy Dzierżoniów na Dożynkach Gminy Gogolin
2015-09-07

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

grafika-Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

W ramach wzmacniania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi powołana zostanie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wejdą przedstawiciele III sektora, Rady Gminy Dzierżoniów oraz Wójta Gminy Dzierżoniów.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
2015-09-07

Wieniec z Tuszyna najpiękniejszy w powiecie

grafika-Wieniec z Tuszyna najpiękniejszy w powiecie

Wieniec wykonany przez sołectwo Tuszyn zwyciężył w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w Powiecie Dzierżoniowskim.

Wieniec z Tuszyna najpiękniejszy w powiecie
2015-09-07

Zmiana organizacji ruchu w Dzierżoniowie

grafika-Zmiana organizacji ruchu w Dzierżoniowie

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie zawiadamia, że w z dniem 09.09.2015r. zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr 127/2015 z dn. 13.03.2015r. w związku z zakończeniem robót budowlanych związanych z przebudową ul. Bielawskiej i Batalionów Chłopskich od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w Dzierżoniowie.

Zmiana organizacji ruchu w Dzierżoniowie
Prognoza pogody
20°
21°
max
min
Serwis pogodyPoniedziałek
05-10-2015

AKTUALNOŚCI


© Copyright
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

tel: 74 832 56 95
fax: 74 832 56 94